Sociologisk Forskning i framkant

Meddelanden

Årets sista nummer av Sociologisk Forskning (årgång 56, nr 3–4) finns tillgänglig för läsning!

2020-12-21

Årets sista nummer av Sociologisk Forskning är här – med ett forskarsamtal om Black Lives Matter, sex forskningsartiklar (om filmhjälten Shaft, begreppet ras i svensk sociologi, utbrändhet, arbetsplatsvåld, livets ändlighet och kriminalitet i kända mäns biografier), Jeffrey C. Alexanders föreläsning ”The performativity of objects” samt sju recensioner av nyutkomna böcker.

Läs mer om Årets sista nummer av Sociologisk Forskning (årgång 56, nr 3–4) finns tillgänglig för läsning!

Senaste numret

Vol 57 Nr 3–4 (2020)
					Visa Vol 57 Nr 3–4 (2020)
Publicerad: 2020-12-21

Redaktionellt

Övrigt

Visa alla nummer