Sociologisk Forskning i framkant

Meddelanden

Call for papers: jubileumsnummer!

2023-03-24

Sociologisk Forskning ger i år ut sin 60e årgång!

I detta jubileumsnummer vill vi rikta blicken mot samtiden och framtiden, som en intressant fortsättning på tidigare jubileumsnummer med reflektioner över ämnets historia och utveckling. Vi bjuder därför in juniora sociologer att reflektera och diskutera över vad sociologin i form av forskning, undervisning och samhällsengagemang, kan bidra med för att förstå vår samtid. Det går att bidra på två olika sätt, antingen genom att skicka in ett skriftligt bidrag eller genom att medverka i en intervju om sin syn på sociologin och dess roll i samhället.

Läs mer om Call for papers: jubileumsnummer!

Senaste numret

Vol 59 Nr 4 (2022)
Visa alla nummer